ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;