Yeni düzenleme yapılana kadar öğrencilerden harç almayacak