Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs hastalarında aspirin kullanıyoruz