'Yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz'