Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde