'Bu dev hastane, adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir'