'Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler'