Navigasyona bakarak ilerledi, apartman boşluğuna uçtu